Gymnasiale uddannelser

 

Omtanke Online er et digitalt læremiddel, der har til hensigt at skabe dialog og refleksion i klasserummet og gennem undervisningen at give eleverne redskaber til at begå sig online med omtanke med vægt på, at skærpe elevernes kommunikationskritiske sans og etiske forståelse

 

Skaermbillede 2018 01 06 kl4. 08.40.24

Vejledning til underviseren

 

Læremidlet er beregnet til STX, HTX, HF og HHX. Læs mere om de enkelte fag under vejledningen Til underviseren. Vejledningen findes på alle tre niveauer på hjemmesiden. Når du skal i gang med temaerne, findes vejledningen som en genvej i højre hjørne (se billedet til højre). Ellers ligger vejledningen til højre i burgermenuen.

 

Gå til vejledningen

 

Tryk her

 

Skaermbillede 2018 01 06 kl2. 08.37.55

NB! Et godt tip:

 

- Brug filtre i højre hjørne til at navigere mellem opgaver, diskussioner og redskaber under et tema (se billedet til venstre). På den måde kan du få vist kun opgaver, kun diskussioner eller kun redskaber. Vælg Alt, når du igen vil se hele temaet.

  

Oversigt over temaer og opgaver m.m.

 

4 overordnede temaer er valgt til at danne ramme om den indholdsmæssige del af Omtankeonline.dk.Opgaver, diskussion og redskaber er grundskelettet i hvert tema og har en farvemarkør. Brug filtret i højre hjørne, når du kun vil se en af katagorierne. Tryk alt, når du vil have hele siden frem igen.

 

Skaermbillede 2019 02 12 kl2. 11.47.10 Skaermbillede 2018 01 11 kl5. 08.42.57 Skaermbillede 2018 01 11 kl2. 08.43.21

 

 Nedenfor er der en kort beskrivelse og liste over indholdet.

Sociale medier, sociale virkeligheder

 

Børn og unge færdes i stigende grad i sociale online foras, de danner netværksrelationer og fællesskaber og får serveret deres nyheds- og informationsflow fra customized nyhedsfeeds og reklamer samt oplever onlinedebatter ud fra egne og venners likes og delinger. Dette kan bevirke at virkelighedsopfattelser udvikles, forhandles og forstærkes via sociale medier uden dybereliggende teknologisk forståelse for sociale mediers funktionsmåder, uden større opmærksomhed på ophav, tendens og interesser og eventuelt “farvet” af diverse debattråde og personalized links.

Opgaver
 • Yotubere - Om at pynte på virkeligheden
 • Fanget i en boble - Om bobledannelser på de sociale medier
 • Hvert skridt tæller! - Om overvågning og digitale fodspor
 
Diskussioner
 • Spøgelset i maskinen - Om algoritmer på de sociale medier
 • Sneboldeffekten -  Om når ting går viralt

 

 Redskaber

 • Appelformer
 • USP/ESP
 • STEPPS
 • Clickbait
 • Narrative strukturer

 

 Videoer
 • Feriedrømme
Faktaboks
 • Sociale medier, sociale virkeligheder
 • Algoritmer og de sociale medier
 • Ekkokammereffekt
 • Facebook som nyhedskanal
 • Cyberangreb
Andet
 • Introduktion: Sociale medier, sociale virkeligheder
 • Dilemma:Debatroulette
 • Begrebsoversigt

Kommunikation og kildekritik

 

Påvirkninger og manipulation online foregår på mange niveauer; i forbindelse med reklamevirksomhed, bestemte politiske budskaber men også som tiltrækkende virkemidler i forhold til at fremme budskaber af mere radikal og ekstremistisk karakter. Børn og unge eksponeres daglig,t via deres færden på internettet og de sociale medier, for påvirkninger ud fra forskellige interesser. Dette kræver en evne til at kunne forholde sig distanceret og kritisk til det man hører og ser. At inddrage forskellige kommunikations- og kildekritiske værktøjer i den forbindelse kan være vigtige midler til at komme bag om budskaber.

Opgaver

 • Debat på sociale medier - Om argumentation online
 • Skab jeres egen konspirationsteori
 • 11.september konspirationsteorier - Om at arbejde kildekritisk med hjemmesider

 

Diskussioner

 • Konspirationsteorier og alternative forklaringer
 • Fake news og misinformation

 

 

Redskaber

 • Tjek på falske nyheder
 • Den komparative metode - Vurdering af enkeltoplysninger på nettet
 • Tjeklistemetoden  - At forholde sig kritisk til en hjemmeside
 • Kendetegn ved konspirationsteorier
 • Kilders ophav
 Videoer
 • Fake News
 • Fake News - faktatjek
 • Konspirationsteorier

 

Faktaboks
 • Kommunikation og kildekritik
 • Ansigtsløs kommunikation
 • Uløste gåder

Andet

 • Introduktion: Kommunikation og kildekritik
 • Dilemma:Debatroulette
 • Begrebsoversigt

Deltager og producent

 

Børn og unge vokser i dag op i et digitaliseret samfund og kommer hver dag i berøring med en række erfaringer med digitale redskaber, som har betydning for dem eller får betydning for dem. Her er de både med til at producere indhold i form af tekster, video og billeder m.m. og på den måde tager de del i det digitaliserede samfund. At deltage ansvarligt hænger derfor både sammen med en etisk og demokratisk fordring i forhold til menneskelige relationer men også viden og færdigheder i online produktion, hvilke formidlingsteknikker og virkemidler gøres der brug af og kan der gøres brug af og hvordan bruges det og hvordan misbruges data i den forbindelse. 

Opgaver
 • Kritisk tænkning i online debat - Arbejd med avisens genre
 • At være mig selfie - Om identitetsdannelse og selviscenesættelse
 
Diskussioner
 • Snap du er på! Et øjeblik eller for evigt? - Om hacking og billeddeling
 • Filmet og delt - Om billeddeling uden samfykke

 

 Redskaber
 • Kommunikationskritik
 • Kronik og blog
 • Appelformer
 • Billedanalyse af portræt

 

 Videoer
 • Selfies
 • Snapchat og intime billeder

 

Faktaboks
 • Deltager og producent
 • Iscenesættelse
 • Digital dannelse
Andet
 • Introduktion: Deltager og producent
 • Dilemma:Debatroulette
 • Begrebsoversigt

Utopia

 

Både historisk og i samtiden eksisterer der i forskellige samfundsgrupperinger drømmen om det perfekte samfund. Denne drøm handler ofte om mere eller mindre bevidst selektion dvs. valg og fravalg af bestemte menneskelige og samfundsmæssige forudsætninger. Ofte gøres regnskabet op i forhold til dem, der er med og dem der er udenfor. Drømmen om det perfekte samfund, Utopia stiller os overfor  et væsentligt etisk spørgsmål om forholdet mellem midler og mål.

Opgaver
 • Når fjenden er ansigtsløs - Om othering og hadefulde ytringer
 • Hvem vil mig noget? - Om propaganda
 • Med på vognen - Om propaganda og gruppedynamikker
Diskussioner
 • Skiftende trusler og fjendebilleder
 • Ismernes utopier  - Drømmen om det perfekte samfund
 • Fra utopi til dystopi - Et fremtidsscenarie
 Redskaber
 • Propagandateknikker
 • Online propagandateknikker
 • Bias og gruppedynamikker
 • Appelformer
 • USP/ESP
 Videoer
 • Udpegning af fjenden
 • Hatespeech
 • Utopier i et historisk lys

 

Faktaboks
 • Utopia
 • Utopia
 • Dystopi
 • Retorik i fjendebilleder
 • Ekstremisme   
Andet
 • Introduktion: Utopia
 • Dilemma:Debatroulette
 • Begrebsoversigt

 

 

Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen

På "Omtanke Online" bruger vi cookies for at give dig en bedre oplevelse.
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere optimalt, og bruges primært til trafikmåling.