Grundskolen

 

Omtanke Online er et digitalt læremiddel, der har til hensigt at skabe dialog og refleksion i klasserummet og gennem undervisningen at give eleverne redskaber til at begå sig online med omtanke med vægt på, at skærpe elevernes kommunikationskritiske sans og etiske forståelse. 

 

Skaermbillede 2018 01 10 kl3. 20.03.41Vejledning til læreren

 

Læremidlet er beregnet til overbygningen fra 7.- 10. klassetrin. Læs mere om de enkelte fag under vejledningen Til læreren. Vejledningen findes på alle tre niveauer på hjemmesiden. Når du skal i gang med temaerne, findes vejledningen som en genvej i højre hjørne (se billedet til højre). Ellers ligger vejledningen til højre i burgermenuen.

 

Gå til vejledningen

Tryk her

 

Skaermbillede 2018 01 06 kl2. 08.37.55

NB! Et godt tip:

 

- Brug filtre i højre hjørne til at navigere mellem opgaver, diskussioner og redskaber under et tema (se billedet til venstre). På den måde kan du få vist kun opgaver, kun diskussioner eller kun redskaber. Vælg Alt, når du igen vil se hele temaet. 

 

 

Oversigt over temaer og opgaver m.m.

 

4 overordnede temaer er valgt til at danne ramme om den indholdsmæssige del af omtankeonline.dk. Opgaver, diskussioner og redskaber er grundskelettet i hvert tema og har en farvemarkør. Brug filtret i højre hjørne, når du kun vil se en af katagorierne. Tryk alt, når du vil have hele siden frem igen.

 

Skaermbillede 2019 02 12 kl2. 11.47.10 Skaermbillede 2019 02 12 kl. 11.48.29 Skaermbillede 2018 01 11 kl2. 08.43.21

 

Nedenfor er der en kort beskrivelse og liste over indholdet.

 

Sociale medier, sociale virkeligheder

 

Børn og unge færdes i stigende grad i sociale online foras, de danner netværksrelationer og fællesskaber og får serveret deres nyheds- og informationsflow fra customized nyhedsfeeds og reklamer samt oplever onlinedebatter ud fra egne og venners likes og delinger. Dette kan bevirke at virkelighedsopfattelser udvikles, forhandles og forstærkes via sociale medier uden dybereliggende teknologisk forståelse for sociale mediers funktionsmåder, uden større opmærksomhed på ophav, tendens og interesser og eventuelt “farvet” af diverse debattråde og personalized links.

Opgaver
  • Youtubere - Om at pynte på virkeligheden
  • Fanget i en boble - Om bobledannelser på de sociale medier
  • Hvert skridt tæller! - Om overvågning og digitale fodspor
 
Diskussioner
  • Spøgelset i maskinen - Om algoritmer på de sociale medier
  • Sneboldeffekten - Om når ting går viralt
 Redskaber
  • USP/ESP
  • STEPPS
  • Clickbait
  • Narrative strukturer
 Videoer
  • Feriedrømme
Faktaboks
 • Sociale medier, sociale virkeligheder
 • Facebook som nyhedskanal
 • Algoritmer og de sociale medier
 • Cyberangreb
   
Andet
 • Introduktion: Sociale medier, sociale virkeligheder
 • Vally - Talk of the Town
 • App: Dilemmaterning
 • Begrebsoversigt
 

Kommunikation og kildekritik

 

Påvirkninger og manipulation online foregår på mange niveauer; i forbindelse med reklamevirksomhed, bestemte politiske budskaber men også som tiltrækkende virkemidler i forhold til at fremme budskaber af mere radikal og ekstremistisk karakter. Børn og unge eksponeres daglig,t via deres færden på internettet og de sociale medier, for påvirkninger ud fra forskellige interesser. Dette kræver en evne til at kunne forholde sig distanceret og kritisk til det man hører og ser. At inddrage forskellige kommunikations- og kildekritiske værktøjer i den forbindelse kan være vigtige midler til at komme bag om budskaber.

Opgaver

  • Debat på sociale medier - Om argumentation online
  • Skab din egen konspirationsteori
  • Ansigtsløs kommunikation
  • Fake news og misinformation

Diskussioner

  • Konspirationsteorier og alternative forklaringer

 

 

Redskaber

  • Appelformer
  • Tjek på falske nyheder
  • Argumentation og strategier
  • Kendetegn ved konspirationsteorier 
  • STEPPS
 Videoer
 • konspirationsteorier
 • Fake News - hvad er det?
 • Fake News - tjekliste

 

Faktaboks
 • Uløste gåder
 • Online kommunikation
 • Ansigtsløs kommunikation
 • Trolling

 

   

Andet

 • Introduktion: Kommunikation og kildekritik
 • Vally - Ufriender du mig?
 • App: Dilemmaterning
 • Begrebsoversigt
 

Deltager og producent

 

Børn og unge vokser i dag op i et digitaliseret samfund og kommer hver dag i berøring med en række erfaringer med digitale redskaber, som har betydning for dem eller får betydning for dem. Her er de både med til at producere indhold i form af tekster, video og billeder m.m. og på den måde tager de del i det digitaliserede samfund. At deltage ansvarligt hænger derfor både sammen med en etisk og demokratisk fordring i forhold til menneskelige relationer men også viden og færdigheder i online produktion, hvilke formidlingsteknikker og virkemidler gøres der brug af og kan der gøres brug af og hvordan bruges det og hvordan misbruges data i den forbindelse. 

Opgaver
 • Filmet og delt - Om billeddeling uden samtykke
 • At være mig selfie - Om identitetsdannelse og selviscenesættelse
 • Et kig på etik - om at være online med omtanke
 • Online med omtanke - Samtalen som værktøj
 
Diskussioner
 • Snap du er på! Et øjeblik eller for evigt - om hacking og billeddeling
 • Vi gider dig ikke mere! - Om digital mobning
 • Pranks og jokes på YouTube - Om grænser mellem sjov og alvor online

 

 Redskaber
 • Samtalekort
 • Online med omtanke - den sokratiske samtale

 

 

 Videoer
 • Selfies
 • Fake eller virkelighed
 • Snapchat og intime billeder
Faktaboks
 • Deltager og producent
 • Iscenesættelse
 • Digital dannelse
 • Cyberbullying
 • Ophavs- og brugsret på de sociale medier

 

   
Andet
 • Introduktion: Deltager og producent
 • Vally - Ferie for sjov
 • App: Dilemmaterning
 • Begrebsoversigt

Utopia

 

Både historisk og i samtiden eksisterer der i forskellige samfundsgrupperinger drømmen om det perfekte samfund. Denne drøm handler ofte om mere eller mindre bevidst selektion dvs. valg og fravalg af bestemte menneskelige og samfundsmæssige forudsætninger. Ofte gøres regnskabet op i forhold til dem, der er med og dem der er udenfor. Drømmen om det perfekte samfund, Utopia stiller os overfor  et væsentligt etisk spørgsmål om forholdet mellem midler og mål 

Opgaver
 • Når fjenden er "ansigtsløs" - Om othering og hadefulde ytringer
 • Hvor går grænsen? Eller er det bedre, der ingen er?
 • Hvem vil mig noget? Om propaganda
 

 

Diskussioner

 • Skiftende trusler og fjendebilleder
 • Ismernes utopier - Drømmen om det perfekte samfund
 Redskaber
 • Argumentation
 • Online propagandateknikker
 • USP/ESP
 • Appelformer
 Videoer
 • Udpegning af fjenden
 • Hatespeech
 • Utopier

 

Faktaboks
 • Utopia
 • Utopia
 • Dystopia
 • Retorik i fjendebilleder
 • Hadefulde ytringer
   
Andet
 • Introduktion: Utopia
 • Vally - Så uperfekt og så alligevel så perfekt
 • App: Dilemmaterning
 • Begrebsoversigt

 

Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen

På "Omtanke Online" bruger vi cookies for at give dig en bedre oplevelse.
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere optimalt, og bruges primært til trafikmåling.