Omtanke online

Børn og unge i dag konsumerer ikke bare medierne, men benytter dem aktivt på mange forskellige måder. Vi befinder os i en tid hvor internettet præsenterer mange nye kommunikationsplatforme, hvilket giver nye måder og muligheder til at kommunikere online med hele verden. Det bliver derfor mere end nogensinde nødvendigt at kunne begå sig med omtanke på nettet, og være i stand til at forholde sig kritisk til den store mængde af input man støder på, når man færdes på nettet.

Vejledning til dilemmaterning og aktiviteter

Vejledning til dilemmaterning og aktiviteter

Dilemmaterningen "Story Cube" indeholder en række primært etiske dilemmaer som kan diskuteres frit blandt de børn og unge, der kommer i fritidsklubben. Terningen skulle gerne opfordre til hyggeligt samvær og drøftelser af aktuelle problemstillinger, der gerne skulle animere til at børn og unge i fritidsklubben får en god dialog om egne oplevelser og erfaringer for på den måde at medvirke til at opbygge fællesskabet i fritidsklubben. 

Aktiviteter med dilemmaterningen

Dilemmaterningen (Story Cube) er en "webapp" som kan lægges ned på mobilen som en slags genvej. Herefter kan man ryste mobilen og terningen "slås". Den kan også køre over computeren, og kræver i begge tilfælde netværk. 

 

Forløbet i fritidsklubben kan bygges op omkring tre grundlæggende aktiviteter ud fra tre grundlæggende spørgsmål til dilemmaerne:

- Hvad handler dilemmaerne om? dialog rundt om bordet

- Hvad ved vi selv eller har erfaret? viden om dilemmaet

- Hvad kan vi pege på af løsninger på dilemmaet? Handlinger i fritidsklubben

Handlinger kan handle om at udarbejde en slags huskeliste over webetik o.l. 

Diskussion og samtalekort - den sokratiske samtale

Under diskussion i venstre side findes der nogle samtalekort som man kan supplere diskussionen med dilemmaterningen. Denne kan struktureres som redskabet til sokratiske samtaler på siden. Her kan børn og unge i fritidsklubben øve sig i samtalens kunst, der ikke handler om at overbevise men at afsøge og afdække fænomener på de sociale medier i fællesskab.

Aktiviteter udover dilemmaterningen

På siden peges der endvidere på andre udadfarende aktiviteter som børn og unge i fritidsklubberne kan lave, hvis de vil mere i dybden med sociale medier. Det kan være at udarbejde en film, et interview eller et Clickbait, måske under inspiration fra temaerne på dilemmaterningen. 

 

Hvad er omtanke online?

Hvad er omtanke online?

Omtanke handler om, at tænke sig om eller gøre sig overvejelser eventuelt på forhånd (ordbog).

Omtanke kan forstås som det:

- at tænke på andre, at tage hensyn, være omsorgsfuld el. udvise ansvarlighed.  

Eller omtanke kan være:

- betragtning, betænkning, betænksomhed, eftertanke, eftertænkning, overlæg, overvejelse, sindighed, refleksion

På den måde har omtanke en dobbeltbetydning ved både at indeholde have et etisk og et rationelt ærinde og det er netop denne dobbeltbetydning, der er vigtig at sætte på spil, når vi færdes online.

Digital dannelse

stockvault hand on computer mouse147460

Digital dannelse kommer i stigende grad på dagsordenen i samfundsdebatten. Men hvad er forskellen på digital dannelse, almen dannelse og demokratisk dannelse? Det er ofte svært at sætte skarpe skel. I dette læremiddel handler digital dannelse om at kunne begå sig med omtanke online. Med dette menes der, det at kunne begå sig socialt og etisk ansvarligt online såvel som offline. På den ene side handler det om at være udstyret med en kritisk bevidsthed og sund skepsis i forhold til de informationer, budskaber og virkeligheder man møder online. På den anden side om at kunne tænke og praktisere indlevelse og empati overfor de mennesker man møder både i den online- og offlineverden. Desværre ser vi i disse år en del uheldige vaner og adfærd på de sociale medier både blandt, børn, unge og voksne med tilsværtning og hårdt sprog mod andre, online mobning og deling af billeder uden samtykke. Ikke sjældent sker det at denne adfærd får konsekvenser og slår rod hos den enkelte, det går udover, som en negativ følgesygdom.

Dette er ikke en nem opgave for skolen, der i disse år i den grad må brydes med en misforstået myte om "de digitale indfødte", der herskede for nogle år tilbage og som gør, at vi har sovet i timen. Derfor er (digital) dannelse en væsentlig opgave i børn og unges opdragelse og læring i og udenfor skolen. 

Udfoldelsen beror derfor på to overordnede temaer

1. Kommunikationskritiske kompetencer.

stockvault standing out from the crowd a blue goldfish escapes from the shoal179156Disse beskrives af Jeppe Bundsgaard (kommunikationskritiske kompetencer, Akademisk Forlag 2009), som kritisk indstilling til sprog og handlinger, der er udgangspunkt for og skabes igennem systematisk opmærksomhed på eget og andres sprog og handlinger med henblik på at kunne iagttage og analysere, hvordan vi selv og andre skaber verdensopfattelser, hvordan vi handler og forsøger at påvirke andre gennem sproget. Dette skulle gerne resultere i, at vi på sigt kan deltage engageret, selvstændigt, velovervejet og demokratisk i fællesskaber.  

2. Etisk fordring

Filosof og teolog K.E. Løgstrup (1905-1981) skrev i sin bog, den etiske fordring (Gyldendal 1956) at

- "Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej"

Dette citat er værd at huske, da meget kommunikation online uden adgang til at iagttage kropssprog og mimik hos den der modtager. Ikke desto mindre viser det sig at denne kommunikation kan medvirke til en mærkbar påvirkning hos modtageren, og på den måde har vi i al kommunikation et ansvar for det anden menneske på den anden side af skærmen vi interagerer med online. 

Tilværelseskompetencer hos børn og unge

 

stockvault people online consulting devices on the couch faded look222249 4Kilde: Stockvalt.net. Jack Moreh

Med inspiration fra tilværelsespsykologien kan man tale om særlige tilværelseskompetencer, som med fordel kan fungere som analyseredskab i forhold til læringsmål for elevers digitale læring og dannelse. Her handler det om,

1. at kunne deltage etisk og kritisk i fællesskaber offline og online,

2. at kunne afstemme sin egen deltagelse i forhold til andre med empati

3. at kunne navigere mellem forskellige perspektiver.

Første skridt i den retning er at fremhæve elevers egne ressourcer gennem elevcentreret og elevinvolverende undervisning.

Læringsmål: 

DELTAGE

 

-        At kunne deltage med sig selv og sin person sammen med andre i fællesskaber

-        At kunne kommunikere fællesforståelser og modsætninger ind i en ramme for fællesskabet

AFSTEMME SIN DELTAGELSE

-        At kunne deltage og agere fokuseret i fællesskaber

-        At kunne overveje og reflektere over normer og værdier hos sig selv og hos andre

NAVIGERE MELLEM FORSKELLIGE PERSPEKTIVER

-        At kunne følge og afveje dialog og synspunkter konstruktivt i fællesskabet

-        At kunne se tilværelsen fra andres perspektiv. 


-        At kunne håndtere etiske forståelser og systemer, der har betydning for fællesskabet. 


 

 

Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen 

På "Omtanke Online" bruger vi cookies for at give dig en bedre oplevelse.
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere optimalt, og bruges primært til trafikmåling.