Sociale medier, sociale virkeligheder

Internettet er blevet en uundgåelig del af vores hverdag. Det er her vi danner netværk og fællesskaber. Her får vi serveret vores nyheder og informationer fra customized nyhedsfeeds og reklamer. Det er desuden her vi oplever onlinedebatter ud fra likes og delinger gennem vennerne. Dette kan bevirke, at virkelighedsopfattelser udvikles, forhandles og forstærkes uden dybereliggende teknologisk forståelse for de sociale mediers funktionsmåder og uden opmærksomhed på ophav, tendens og interesser farvet af diverse debattråde og algoritmer. I dette tema går vi bag om de sociale medier. Vi ser på, hvordan vi ser virkeligheden gennem en bestemt optik, og hvordan vi selv er med til at skabe et billede af virkeligheden gennem klik og likes.

 

 

 

Introduktion

Introduktion


At leve i en digital tidsalder, betyder, at vi næsten altid er forbundet med andre i et online fællesskab. På internettet får vi serveret vores nyheder og informationer gennem filtre, der afgør, hvad vi ser på vores nyhedsfeeds og gennem kliks og likes afgøres det, hvem vi ser flest opdateringer fra. Vi danner billeder af virkeligheden og vores opfattelser udvikles, forhandles og forstærkes gennem et socialt netværk af klik, likes, delinger og algoritmer. 

Faktisk deler vi ALT. Lidt afhængig af vores profilers offentlige eller private indstillinger deler vi informationer med The Word Wide Web og potentielt er disse informationer forbundet til hele verden. I den forbindelse ses der en række konsekvenser, som man bør forholde sig til. 

For det første er det tydeligt at en række sager om Hacking og deling af billeder og oplysninger, viser de uheldige konsekvenser af folks brug og færden især på de sociale medier og internettets åbne kanaler. På den måde fungerer internettet som en slags tatovering. Billeder og oplysninger lagres, så de kan downloades, hackes og hentes frem igen. Vores oplysninger bruges i vid udstrækning af andre, i forhold til at markedsføre bestemte produkter eller budskaber.

- For det andet debatteres det livligt i dagspressen og blandt eksperter, hvorvidt teknologiens selektering og sortering af informationer er med til at præge og påvirke vores holdninger og adfærd på de sociale medier.  Et kendskab til internettets funktioner kan bruges i reklameøjemed. Viden om viralitet, dvs. hvordan man får informationer og budskaber spredt mest muligt, kan benyttes som redskab til reklamevirksomhed eller som redskab til at sprede budskaber og holdninger. 

 

stockvault touchscreen smartphone with social media icons177153

Kilde: Stockvault.net

Indhold

 

Dette tema behandler emner som BUDSKABER, EFFEKTER og DIGITAL DANNELSE på de sociale medier: 

 

 • Hvad er det for budskaber og redigeringer af virkeligheder, der deles og fremmes på de sociale medier?
 • Hvad er det for mekanismer, der kan opstå på de sociale medier, som skaber spredning og deling af information og som påvirker vores adfærd online?
 • Kan man tale om, at teknologien er en neutral størrelse eller findes der "spøgelser i maskinen"?

 

Diskussion

 

Sæt jer sammen to og to og drøft spørgsmålene: 

 

  • Hvor meget tid, vil du tro, der bruges på de sociale medier hjemme hos jer?
  • Hvor mange billeder, videoer, statusopdateringer, tweets, snaps osv. har I hver især postet i denne uge?
  • Prøv, at beskriv et af jeres profilbilleder? 
  • Liker mange likes har I sendt afsted i dag og hvad liker I typisk?
  • Hvordan opfører I jer generelt på de sociale medier efter egen vurdering? Hvordan behandler I mennesker, I kender og ikke kender på de sociale medier?
  • Har I lagt noget op af jer selv eller andre I har fortrudt bagefter.

 

 

Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen

Diskussion

Spøgelset i maskinen
- Om algoritmer på de sociale medier

Diskussion Spøgelset i maskinen - Om algoritmer på de sociale medier

 

Fag: Dansk/samfundsfag

I dette tema skal I diskutere algoritmers betydning for vores nyhedsbilleder og vores holdninger, om der er et spøgelse i maskinen og hvorvidt vi selv er med til at forstærke vores holdninger via de sociale medier eller hvorvidt det er maskinen, der har indflydelse på og påvirker vores holdninger. 

For firmaerne bag sociale medier har det stor betydning, hvis deres popularitet daler. Hvis brugerne bruger mindre tid på mediet og i værste fald lukker deres profiler, vil det betyde mindre indtægt. Derfor forsøger de fleste sociale medier at skræddersy det indhold, vi ser. Vi får som brugere indlæg og opdateringer fra profiler, som vi tidligere har liket, kommenteret og delt. Vi modtager reklamer, nyheder og historier, som minder om det, vi før har liket, kommenteret og delt. Der findes ikke to profiler på eksempelvis Facebook, hvor nyhedsfeedet er det samme. Men hvilken betydning har dette for vores adfærd online og for vores opfattelser af verden omkring os?

 

IMG 1915

Diskussion

 

Step 1: Læs om algoritmer

 

Inden I går i gang med diskussionsspørgsmålene nedenunder, er der en fagtekst, der skal læses. Tekstens hovedpunkter ses i skemaet nedenunder. I skal trykke på knappen nedenfor for at komme til teksten. Læs eventuelt teksten højt på skift to og to, eller i små grupper og diskuter herefter teksten med hinanden. 

 

Hovedpunkter

- Algoritmer på sociale medier

- Ekkokammereffekt og ensidig kommunikation

- Likes og kommentarers betydning for det vi ser på vores nyhedsfeeds

 

Skriv 3 nøgleord op fra teksten, som I mener er vigtige for tekstens budskab. Slå eventuelt ordene op, hvis I ikke kender deres betydning. Begrund hvorfor de er vigtige nøgleord. Begrund overfor hinanden, hvorfor det er vigtige nøgleord.

 

Gå til teksten:

Tryk her 

Step 2: Diskuter nøgleord fra teksten

 

I forbindelse med læsning af fagteksten har I skrevet 3 nøgleord ned, som I mener er vigtige for tekstens budskab. Diskuter nøgleordene i klassen, og begrund overfor klassen, hvorfor I har valgt disse nøgleord.

 

Step 3: Diskuter spørgsmålene nedenfor

 

Overvej nu, hvad det betyder, når sociale medier kan udregne, hvad I gerne vil se. Diskuter følgende spørgsmål to og to, i grupper eller på klassen:

 

- Hvad kan det have af betydning for det, I interesserer jer for og det I mener, at algoritmer er med til at afgøre det I ser?

- Forestil jer, hvad det er der sorteres fra?

- Hvad betyder det for danskerne, at de får deres nyheder gennem de sociale medier? Kan det efter jeres vurdering ændre eller forstærke danskernes holdninger til politik eller andet?

- Hvad kan det betyde, at reklamebureauer i stigende grad benytter sig af kendskab til forbrugeradfærd på de sociale medier?

 

 

Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen

Opgave

Youtubere
- Om at pynte på virkeligheden

Opgave Youtubere - Om at pynte på virkeligheden

 

Fag: Dansk

I denne opgave skal I arbejde med Youtubere, redigering og online budskaber. 

 

TVs realitystjerner er i dag blevet byttet ud til fordel for hjemmeproducerede videoer om almindelige menneskers liv, uploadet på kanalen YouTube. Her kan vi følge med i oplevelser fra youtubernes hverdag, få tips og tricks til spil og makeup eller se skøre påfund og stunts.

stockvault main social media brands illustration176934

Opgaven

 

Opgaven handler om, hvordan den interessante historie kommer ud på nettet, og hvordan der nogle gange bliver pyntet på virkeligheden for at gøre historien spændende for modtageren.

 

Step 1: Læs om Youtubere 

 

Inden I går i gang med opgaven, er der en fagtekst, der skal læses. Tekstens hovedpunkter ses i skemaet nedenunder. I skal trykke på knappen nedenfor for at komme til teksten. Læs eventuelt teksten højt på skift to og to, eller i små grupper og diskuter herefter teksten med hinanden. 

 

Hovedpunkter

- Youtubere og markedskræfter

- YouTubes historie

- Om det interessante budskab eller den interessante video

 

Skriv 3 nøgleord op fra teksten, som I mener er vigtige for tekstens budskab. Slå eventuelt ordene op, hvis I ikke kender deres betydning. Begrund hvorfor de er vigtige nøgleord. Begrund overfor hinanden, hvorfor det er vigtige nøgleord.

 

Gå til teksten

Tryk her  

Step 2: Den interessante videoIMG 2228

I skal arbejde i grupper og udvælge en oplevelse, en af jer har haft. Det kan være en tur i tivoli eller biografen, noget I har været vidne til eksempelvis et gadetyveri o.l. I skal gøre jeres oplevelse interessant for andre at læse om. Det skal I gøre ved at skrive et manuskript på 1-3 sider, hvor I smører "tykt" på med følelser og spænding. Pointen er her, at I ikke skal lyve, men gøre oplevelsen mere interessant. Brug gerne redskaberne "Narrative strukturer"  og "STEPPS" for at skabe en sammenhængende og fængende fortælling.

 

Tjekliste til manuskript

- Hvordan inviteres modtageren ind?

- Hvilke følelser er sprog og billeder med til at skabe?

Hvor er fortællingens afgørende vendepunkt?

- Hvordan slutter historien og hvad er pointen?

Step 3: Youtuberen

 

Herefter skal I selv prøve at være youtuber. I skal lave en video på højst 3 minutter, hvor I fortæller om oplevelsenI har arbejdet med under step 2 i "youtuber-stil". I skal bruge det dokument, I har skrevet som jeres manuskript til videoen. 

Step 4: Clickbait og Tweet

 

Under step 4 handler opgaven om at få nyheden til at gå viralt. Det kan gøres ved  at skrive noget, der får en til at få lyst til at klikke. I skal derfor udarbejde et tweet, der vækker interesse. For at finde frem til det væsentlige og interessante fra jeres oplevelse, altså det som "sælger", skal I bruge teknikker fra reklameverdenen. I skal finde jeres USP og jeres ESP, dvs. det unikke eller det helt særlige ved jeres oplevelse og det følelsesbetonede, dvs. det, der skal få modtageren af tweetet til at føle noget. Se mere om USP og ESP under redskabet USP/ESP inden I går i gang. Herefter skal I prøve at beskrive jeres oplevelse med 

 

1. En fængende overskrift. som kan bruges som Clickbait. Brug redskabet Clickbait til at få mere at vide om Clickbaits opbygning.

2. I må maks bruge 280 tegn. Det er, hvad et Tweet på Twitter kan fylde.

 

Step 5: Præsenter

 

Til sidst skal I præsentere jeres Clickbait og Tweet for resten af klassen, og så skal de gætte, hvad jeres oplevelse gik ud på. Når gætteriet er ovre skal I vise jeres video og herefter fortælle jeres oplevelse og baggrunden for den. Var den i virkeligheden så interessant, som I fortæller på videoen?

Diskussion

 

Overvej nu, hvad det betyder, når der pyntes på historier for at skabe den interessante video eller det interessante opslag. Diskuter følgende spørgsmål to og to, i grupper eller på klassen:

 

- Følger du en eller flere youtubere? I så fald, hvad er det der gør deres videoer interessante at se?

- Hvad gør er efter jeres vurdering en video eller et opslag interessant? Hvad skal der til for at I synes, det er spændende?

- Giv eksempler på videoer eller historier, som I synes er morsomme eller interessante. Begrund hvorfor

- Hvad tror I der sker med debatten på de sociale medier, når budskaber skal være korte og præcise? Hvad er fordelene og hvad er ulemperne?

 

 

 

 

Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen

 

Video

Snapchat

Video Snapchat

- Er det ok at sende intimbilleder? - Hvem må gøre det? - Hvad kan konsekvenserne være? Omtankeonline.dk er udviklet af University College Syd, UC SYD efter opdrag fra Nationalt Center for forebyggelse af Ekstremisme. Nationalt Center for forebyggelse af Ekstremisme er en del af Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Udlændinge og Integrationsministeriet.

Opgave

Filmet og delt
- Om billeddeling uden samtykke

Opgave Filmet og delt - Om billeddeling uden samtykke

Et hurtigt klik og billedet er delt. I har måske modtaget et billede eller en video af en ven eller af en helt anden person, der optræder på en uheldig eller pinlig måde. Deling af billeder bl.a. med et intimt indhold kan skyldes mange ting. Der kan være tale om mobning, hævn eller blot manglende omtanke.

I denne opgave skal I arbejde med, hvorfor og hvordan billeddeling uden samtykke sker og hvilke konsekvenser, der kan være tale om for offeret og for krænkerne.

 

IMG 2673

Foto: Hildegunn Juulsgaard Johannesen 

Opgaven

 

Step 1: Læs om at blive filmet i det skjulte, hævnporno og billeddeling uden samtykke

 

I skal arbejde sammen to og to eller i grupper. Inden I går i gang med opgaven, er der en fagtekst, der skal læses. I skal bruge læsevejledningen som hjælp til at forstå teksten og bruge fagteksten i arbejdet med opgaven. I skal trykke på knappen nedenfor for at komme til teksten. Læs eventuelt teksten højt på skift to og to, eller i små grupper og diskuter den herefter med hinanden. 

 

Hovedpunkter

- Billeddeling uden samtykke

- Filmet i det skjulte

- Omtanke og etik

 

Skriv 3 nøgleord op fra teksten, som I mener er vigtige for tekstens budskab. Slå eventuelt ordene op, hvis I ikke kender deres betydning. Begrund hvorfor de er vigtige nøgleord. Begrund overfor hinanden, hvorfor det er vigtige nøgleord.

 

Gå til fagteksten: 

Tryk her 

Step 2: Lav et mindmap

 

Efter I har læst fagteksten skal i to og to eller i grupper udarbejde et mindmap med følgende 4 kategorier.

 

Opførsel - digital krænkelse - Skyld og skam- fremtid

 

Step 3: Hvad er god opførsel?

Lav en brainstorm under jeres overskrift opførsel i jeres mindmaps, hvor I skal liste alt det op, som I ikke synes man kan tillade sig på sociale medier. I skal herefter vælge 5 ting, som I synes er værst at gøre mod andre på de sociale medier. Skriv punkterne ned i jeres mindmaps.

 

Step 4: Hvad er digitalt krænkende?

 

At blive krænket digitalt kan bredt set handle om, at nogle støder ens følelser og mangler respekt for ens private grænser. Diskuter i gruppen, hvad der er digitalt krænkende, både i forhold til det I selv har oplevet og i forhold til det, I har læst. Skriv punkter ned under overskriften i jeres mindmap Digital krænkelse

Step 5: Skyld og skam?

 

Læs disse udsagn nedenfor fra henholdsvis ofre for hævnporno, og dem som har sendt billeder af nøgne piger og kvinder. Diskuter hvem, og hvor mange der er skyldige, og hvem der ikke er. Hvad er skamfuldt og hvad er udtryk for dårlig opførsel?

 

Citaterne er hentet fra en artikel i ALT: 


- "Jeg har svært ved at forklare, hvorfor vi gjorde det. Men det blev en konkurrence imellem os drenge. Vi ville vise os over for hinanden. Billederne blev beviset på, at du var god til at score..."

- "Drengene kom altid med en fed respons, når man havde delt billederne: “Wow, det er godt scoret” eller lignende..." 

- "Jeg tænker, at hvis de sender det, må de også kende konsekvenserne. Jeg synes, det er fint nok (at videresende dem, red.). De må lade være med at sende nøgenbilleder, hvis de ikke vil have, at de skal spredes..." 

 

Kilde: Alt: "20-årige William: "Vi bytter nøgenbilleder, som var det Pokémonkort", 31. januar 2017

Citaterne er hentet fra en artikel BT og Århus Stiftstidende: 

 

 "Jeg kan ikke holde ud at møde andre. Jeg har ikke lyst til at blive kigget og stirret på af andre. Jeg synes, det er vildt, at det bliver ved. Jeg har det ikke godt. Det er forfærdeligt, at mit sociale liv bliver taget fra mig...." 

- Det endte med, at jeg blev liggende hjemme i sengen. Jeg blev væk fra universitetet, hvor jeg lige var begyndt en måned forinden. Tankerne kørte rundt i hovedet på mig, samtidig med at jeg var et offer. Hvordan skal jeg nogensinde kunne få et job, hvis de googler mit navn og ser mig nøgen? Hvem vil date mig, når jeg har det her rygte hængende over hovedet? Alt virkede håbløst 

 

Kilde: BT: Hævnporno hjemsøger Cecilie: Mine sex-videoer deles på gymnasier i hele landet, 27. sep. 2017

Kilde: Århus Stiftstidende: Offer for hævnporno gav Horsens' unge en øjenåbner, 11. december 2017

 

Find selv flere artikler på nettet med udsagn fra henholdsvis, dem der har oplevet at blive krænket og dem, der har delt billeder og krænket andre.

 

Step 6: Præsenter jeres mindmaps for klassen

 

Vis jeres mindmaps for resten af klassen og fortæl, hvilke overvejelser I gjorde undervejs. 

Diskussion

 

Overvej nu, hvilken etik og moral, der er vigtig, når man arbejder med temaet billeddeling uden samtykke. Diskuter følgende spørgsmål to og to, i grupper eller på klassen

 

 • Hvilke retningslinjer skal man som klasse have for at undgå eksempler på hævnporno?
 • Hvilken pligt har vi hver især for at slette og begrænse delingen af intime billeder uden samtykke?
 • Hvad er god opførsel, når vi uploader billeder til de sociale medier?

 

  

af Hildegunn Juulsgaard Johannesen

Diskussion

Pranks og jokes på YouTube
- Om grænser mellem sjov og alvor online

Diskussion Pranks og jokes på YouTube - Om grænser mellem sjov og alvor online

 

Fag: Dansk og samfundsfag

I dette tema skal I diskutere grænser mellem humor og alvor på de sociale medier bl.a. ved at arbejde med begreberne Pranks og Shitstorm. Desuden skal I diskutere hvorvidt YouTubere har et etisk ansvar.

 

I en rapport fra verdensorganisationen WHO fra 2016 viser, at Danmark er blandt de lande i Europa, hvor skolebørn tilbringer mindst tid sammen med venner efter skoletid. Samtidig er de blandt de børn, der sidder mest foran en skærm. Undersøgelser viser, at ca. 97% af børn på 13 år er meldt ind i et socialt medie. Især YouTube vælges som alternativ til fjernsynstid, hvor hverdagen er præget af youtube-stjernernes sprogbrug. Humoren og jargonen, smitter af på grænserne for, hvor grov humor må være. 

 

stockvault joker card235845

Stockvault.net

Diskussion

 

Step 1: Læs om pranks

 

Inden I går i gang med diskussionsspørgsmålene nedenunder, er der en fagtekst, der skal læses. Tekstens hovedpunkter ses i skemaet nedenunder.  I skal trykke på knappen nedenfor for at komme til teksten. Læs eventuelt teksten højt på skift to og to, eller i små grupper og diskuter herefter teksten med hinanden. 

 

Hovedpunkter

- Grænsen mellem Pranks og virkelighed

- Shitstorm

- YouTuberes etiske ansvar

 

Skriv 3 nøgleord op fra teksten, som I mener er vigtige for tekstens budskab. Slå eventuelt ordene op, hvis I ikke kender deres betydning. Begrund hvorfor de er vigtige nøgleord. Begrund overfor hinanden, hvorfor det er vigtige nøgleord.

 

Gå til fagteksten:

Tryk her 

preview17

Stockvault.net

Step 2: Diskuter nøgleord fra teksten

 

I forbindelse med læsning af fagteksten har I skrevet 3 nøgleord ned, som I mener er vigtige for tekstens budskab. Diskuter nøgleordene i klassen, og begrund overfor klassen, hvorfor I har valgt disse nøgleord.

Step 3: Diskuter udtalelserne

 

En mor udtaler sig således til Information, d. 25. februar 2017 om PewDiePie og hans videoer, hvor han gør grin med Hitler og jøder: 

 • "Jeg kan jo ikke være sikker på, at det, han siger, er for sjov. Nu har PewDiePie bygget et image op, hvor der er mange, der har tillid til ham. Så begynder han pludselig at sende meddelelser ud, som påvirker millioner af unge og skaber en politisk legitimering af at tale grimt om jøder, men også mange andre grupper" 

En dreng på 13 år udtaler i samme artikel i Information: 

 • "Ja, når de gamle aviser skriver, at han er nazisympatisør og tager det ud af kontekst, så gør de det jo bare for at få kliks og visninger" , "Det er forståeligt nok, at medierne er bange for, at det, han siger, kan være skadeligt for yngre børn, og at børn begynder at hade medierne og jøder og sådan noget. Men så burde medierne nok bare sætte sig lidt mere ind i det. Så ville de kunne se, at han laver sjov."

Kilde: Information, d. 25. februar 2017: "For de unge er nazijokes LOL"

 

Step 4: Se videoen fake eller virkelighed?

 

 

http://youtu.be/B8nEPYqP3NQ

 

 

 

Step 5: Diskuter spørgsmålene nedenfor

 

Overvej nu, hvad det betyder, at det kan være svært at skelne mellem pranks og alvor. Diskuter følgende spørgsmål to og to, i grupper eller på klassen:

 

- Hvor går grænsen efter jeres vurdering på pranks og alvor?

- Hvordan har youtubere et etisk ansvar, når de som PewDiePie laver jokes om Hitler og jøderne?

- Hvorfor kan det være svært at gennemskue, hvad der er for sjov og hvad der er holdninger, som eksemplet med PewDiePie i fagteksten, hvor unge fra den ydre højrefløj tager hans videoer alvorlige?

Hvornår har youtubere et ansvar overfor deres følgere? 

 

  

Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen

Facebook som nyhedskanal

Facebook, som første gang så dagens lys i 2004, menes i dag at have næsten 1,5 milliarder månedlige brugere i verden. I Danmark viser undersøgelser, at Facebook bruges som nyhedskanal for danskerne. I 2015 fik 47 % deres nyheder gennem de sociale medier.

Redskaber

USP/ESP

Redskaber USP/ESP

I reklameverdenen handler det om at nå ud til forbrugerne med sine produkter ved at appellere til forbrugerens hjerne og hjerte. Der er stor konkurrence om forbrugerne, og det er derfor vigtigt, at man som virksomhed og producent adskiller sig fra andre. Her handler det om at få en særlig position blandt forbrugerne - gerne førstepladsen - hos den målgruppe, der passer til det produkt, man vil sælge. Det samme kan siges om online budskaber, hvor det også kan være en konkurrence om at opnå opmærksomhed hos modtagerne. Det er derfor vigtigt at have nogle særlige strategier, når man skal kommunikere sit produkt eller sit budskab ud.

 

USP - Unique Selling Proposition

Begrebet USP eller lidt fordansket unikke salgsbudskaber betyder at ens produkt skal være unikt og enestående. Det skal gøres klart, hvad der adskiller lige netop dette produkt eller dette budskab fra andres. Det er derfor vigtigt, at produktet rammer målgruppen meget præcist, så målgruppen føler sig helt skarpe på, hvad de får ud af at købe produktet eller følge budskabet. Det unikke og betydningsfulde skal derfor betones kraftigt. Et USP skal fremstå klart og tydeligt. Der skal kun findes et USP, altså en unik salgspointe for produktet. På den måde fremhæves det helt enestående og unikke. Det skal være svært for konkurrenterne at efterligne eller gøre det bedre.

ESP - Emotional Selling Proposition

Ofte er det ikke nok blot at fokusere på det unikke, når man skal ramme forbrugeren eller modtageren. Det er blevet langt sværere at adskille sig fra andre med sit produkt og dermed også at kunne pege på det unikke. Ofte forsøger man derfor at ramme målgruppen på en anden måde, nemlig ved at appellere til målgruppens følelser. Dette kaldes for ESP og handler om at ens salgsbudskab skal appellere til folks følelser eller holdninger, der rækker udover det faktuelle omkring produktet eller budskabet. Når Nike eksempelvis bygger deres budskab op om en vindermentalitet, er det ikke sikkert man vinder alt med et par Nikesko på, men man får følelsen af at være en vinder. 

En ny tendens, der er vundet frem i reklameverdenen de sidste år er at spille på ironi og humor, dvs. at appellere til de følelser, der har med glæde og grin at gøre. Selvironi og parodier er med til at gøre ens produkt interessant. Dette kaldes ISP - Ironic Selling Proposition

 

 

Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen

Video

Fake news og pranks

Video Fake news og pranks

I denne video diskuteres det, hvor svært det kan være at gennemskue, hvor grænsen mellem en prank og en virkelig hændelse går. Den omhandler Casen om YouTuberen, Adam Saleh - Se Diskussion: Pranks og jokes på YouTube Omtankeonline.dk er udviklet af University College Syd, UC SYD efter opdrag fra Nationalt Center for forebyggelse af Ekstremisme. Nationalt Center for forebyggelse af Ekstremisme er en del af Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Udlændinge og Integrationsministeriet.

Redskaber

STEPPS

Redskaber STEPPS

Historier, der går viralt følger ofte et mønster, der på engelsk forkortes STEPPS. En bestemt brug af sprog og ord, der vækker interesse eller forargelse, som eksempelvis ordet sex, kan være med til at forstærke historiers muligheder for at blive spredt. Og særligt, hvis historien indeholder konflikter eller drama mellem personer, har historien større chance for at sprede sig. Alle trinnene i STEPPS behøver dog ikke at være til stede før en historie går viralt. Trinnene i STEPPS ser sådan ud: 

STEPPS

 

(S) Social anseelse

Historien skal få folk, der deler og liker til at virke vigtige og "med på vognen". Den skal give social status og anseelse.

(T)Triggere eller udløsere

Historien skal forstærke vores forestillinger om noget, eksempelvis når vi ser ordet Cola tænker vi på USA eller måske et slogan fra en cola-reklame. Der skal altså være noget genkendeligt, der udløser historien.

(E) Emotion eller følelser

Historien skal spille på følelserne, uanset om de er positive eller negative. En god historie på de sociale medier har ofte et konfliktpotentiale i sig selv eller omhandler en sød eller rørende historie.

(P) Public eller bred interesse

Historien skal have bred interesse i den offentlige debat. Det kan være temaer, der ellers fylder i dagspressen eksempelvis flygtninge, terror, folkeskolen, fodbold, de ældre osv.

(P) Praktisk værdi

Historien skal have en værdi, man kan bruge i forhold til egne interesser eller hverdagsliv.

(S) Stories eller fortællinger

Historien skal være en god fortælling og godt opbygget gerne med en simpel dramatisk udvikling.

 

 

 

 Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen

 

Diskussion

Sneboldeffekten
- Om når ting går viralt

Diskussion Sneboldeffekten - Om når ting går viralt


Fag: Dansk og samfundsfag

I dette tema skal I diskutere spredning af nyheder og historier på sociale medier. Hvad er det for historier, der går viralt og hvorfor?

 

Når historier går viralt på sociale medier, er der tale om historier, der spredes i stor udstrækning og opnår et stort publikum. Begrebet stammer fra biologien og kommer fra begrebet virus. Virus er noget man kan blive smittet med i forbindelse med forkølelse og influenza. På samme måde kan historier sprede sig på de sociale medier og komme i berøring med rigtig mange mennesker.

IMG 2297

Foto: Hildegunn Juulsgaard Johannesen

Diskussion

 

Step 1: Læs om viralitet og sneboldeffekt

 

Inden I går i gang med diskussionsspørgsmålene nedenunder, er der en fagtekst, der skal læses. Tekstens hovedpunkter ses i skemaet nedenunder. I skal trykke på knappen nedenfor for at komme til teksten. Læs eventuelt teksten højt på skift to og to, eller i små grupper og diskuter herefter teksten med hinanden. 

 

Hovedpunkter

- Viralitet: Deling på nettet

- Deling af historier

Skriv 3 nøgleord op fra teksten, som I mener er vigtige for tekstens budskab. Slå eventuelt ordene op, hvis I ikke kender deres betydning. Begrund overfor hinanden, hvorfor det er vigtige nøgleord.

 

Gå til fagteksten:

Tryk her

Step 2: Diskuter nøgleord fra teksten

 

I forbindelse med læsning af fagteksten har I skrevet 3 nøgleord ned, som I mener er vigtige for tekstens budskab. Diskuter nøgleordene i klassen, og begrund overfor klassen, hvorfor I har valgt disse nøgleord.

Step 3: Diskuter spørgsmålene nedenfor

 

Overvej nu, hvad det betyder, når historier og videoer går viralt. Diskuter følgende spørgsmål to og to, i grupper eller på klassen:

 

 • Hvorfor er nogle historier mere velegnet til at blive virale hits?
 • Hvad tror I, der skal til før historier bliver virale hits?
 • Hvad kan vi dele med god samvittighed?
 • Har I været med til at få noget til at gå viralt? Hvad? 
 • Har I selv prøvet at noget om jer gik viralt eller bare blev spredt til mange?

 

 

Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen

Digital dannelse

Digital dannelse handler om at kunne begå sig med omtanke socialt og etisk på digitale medier. Digital dannelse opnås gennem positive, men også kritiske samspil med andre brugere. Her er omdrejningspunktet for digital dannelse at forholde sig kritisk og kunne handle på baggrund af nøje overvejelser om egne og andres intentioner og handlinger. På den måde kan man på sigt indgå i trygge  fællesskaber i den digitale verden.

 

Opgave

Hvert skridt tæller!
- Om overvågning og digitale fodspor

Opgave Hvert skridt tæller! - Om overvågning og digitale fodspor

Fag: Dansk/samfundsfag

I denne opgave skal I arbejde med overvågning og digitale fodspor og hvilke dilemmaer, der kan være forbundet med overvågning og brug af data.


Når vi færdes i det offentlige rum, betyder ny teknologi, at vi let kan spores. Det kan være via de mange overvågningskameraer, der hænger rundt omkring og holder øje med, at vi ikke begår lovovertrædelser. Men vi kan også blive sporet gennem de indbyggede styresystemer, der findes i vores mobiler, som via GPS-koordinatorer kan registrere, hvor vi befinder os.  Det er dog ikke kun i det offentlige rum andre kan spore vores daglige færden. Hver gang vi logger ind, klikker eller søger online sætter vi digitale fodspor, som kan fortælle noget om vores valg og interesser. 

 

I denne opgave skal I arbejde med, hvorfor og hvordan overvågning og digitale fodspor er en del af vores dagligdag gennem indsamling og brug af data.

 

stockvault binary computer code on human face online privacy concept181118

Foto: Stockvault.net

 

Opgaven

 

Opgaven handler om overvågning, og hvordan vi er med til at producere data om os selv, som i vid udstrækning benyttes af sociale medier, reklamevirksomheder og andre, der kan have interesse i vores data.

 

Step 1: Læs om overvågning og digitale fodspor

 

Inden I går i gang med opgaven nedenunder, er der en fagtekst, der skal læses. Tekstens hovedpunkter ses i skemaet nedenunder. I skal trykke på knappen nedenfor for at komme til teksten. Læs eventuelt teksten højt på skift to og to, eller i små grupper og diskuter herefter teksten med hinanden. 

 

Hovedpunkter

- overvågning og kameraer

- Digitale fodspor

- data

 

Skriv 3 nøgleord op fra teksten, som I mener er vigtige for tekstens budskab. Slå eventuelt ordene op, hvis I ikke kender deres betydning. Begrund hvorfor de er vigtige nøgleord. Begrund overfor hinanden, hvorfor det er vigtige nøgleord.

 

Gå til fagteksten:

Tryk her 

Step 2: Hvad er overvågning og databrug?

 

I skal arbejde sammen to og to eller i grupper. Lav en brainstorm over alle de steder, hvor I mener, der kan blive samlet data ind om jer Lav herefter en brainstorm over, hvem I mener kunne have interesse i jeres data. Husk at skrive noter.

 

Step 3: Undersøg overvågning

 

Gå eventuelt en tur i skolegården og find de steder, hvor der er overvågningskameraer. Skriv dem ned på et stykke papir. 

 

Step 4: Hvad er overvågning?

 

Klassen inddeles i 5 grupper og hver gruppe får tildelt et tema, som I skal undersøge mere om på nettet. Husk at skrive stikord ned, når I søger og finder informationer. Gem de gode links, så I hurtigt kan finde tilbage til kilden. Skriv de vigtigste pointer op på "klassens fælles væg" enten i form af Post it  eller en digital væg (Padlet eller lignende). 

Forslag til temaer er:

Overvågning i Danmark - Digital overvågning - Overvågning på sociale medier - privatliv på nettet - digitale fodspor

Step 5: For eller imod?

 

Handler overvågning om tryghed og tillid eller om kontrol, salg af data og udspionering?

Klassen deles op i en gruppe for og en gruppe imod overvågning. Find argumenter for/imod overvågning eksempelvis ved at hente inspiration fra "klassens fælles væg". Brug jeres argumenter i klassedebatten efterfølgende, hvor I skal diskutere ud fra jeres gruppes argumenter.  

 

Step 6: Foretag en afstemning

 

Lav til sidst en afstemning i klassen om I er for eller imod overvågning. 

 

Diskussion

 

Overvej nu, hvilken etisk betydning overvågning og brug af data kan have. Diskuter følgende spørgsmål to og to, i grupper eller på klassen

 

 • Hvilke konsekvenser kan en stigende overvågning have?
 • Er det efter jeres vurdering mere trygt med overvågning eller giver det en falsk tryghed? Er overvågning nødvendig?
 • Overvej, hvad jeres digitale fodspor bruges til. Hvem har interesse i jeres digitale fodspor?
 • Har digital overvågning efter jeres vurdering nogle etiske konsekvenser? 

 

 

Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen

Redskaber

Narrative strukturer

Redskaber Narrative strukturer

Når vi præsenterer et budskab eller en historie, bruger vi ofte fortællingens virkemidler for at formidle vores pointer frem. Vi møder hele tiden tekster, der er bygget op efter fortællingens grundelementer, når vi skal berette om noget, der faktisk er sket. Som afsendere af en tekst skal vi derfor overveje, hvilke virkemidler der bedst egner sig til at få et budskab frem, og som modtagere skal vi være i stand til at gennemskue, hvordan andre gennem fortællinger forsøger at påvirke os som læsere. Det sker ofte på en måde, der knytter an til vores sanser og følelser. I rigtig mange fortællinger er det konflikten, der skaber drama og spænding. Konflikten skabes både i forhold til en proces eller et forløb (Berettermodellen), men også blandt de medvirkende aktører (Aktantmodellen). Modellerne forklares nedenfor

Berettermodellen

 

 

Skaermbillede 2016 09 26 kl. 05.58.32

 

Berettermodellen består af:

 

Anslag

Anslaget er historiens begyndelse. Her skal læserens eller seerens interesse vækkes, eksempelvis ved at præsentere konflikten på en spændende måde. 

Præsentation

Her får man noget at vide om personerne i teksten eller filmen, eksempelvis noget om deres baggrund.

Uddybning

Her bevæger man sig tættere på konflikten eller plottet i fortællingen.

Point of no return

Point of no return er den fase, hvor der ingen vej er tilbage. Konflikten kan ikke undgås.

Konfliktoptrapning

Her forstærkes konflikten og spændingen stiger.

Klimaks

Klimaks ender ofte med en slags forløsning, eksempelvis at konflikten løses.

 

Tjekliste til berettermodellen

 

Når I anvender berettermodellen både som et redskab til at analysere tekster og film og som redskab til selv at opbygge fortællinger, er det vigtigt at holde strukturen. Brug derfor nedenstående tjekliste. 

 

Anslag/åbning

 • Hvordan inviteres vi ind i historien?
 • Hvilke billeder er sproget med til at skabe?

 

Præsentation og uddybning

  • Noter de vigtigste nøgleord der uddyber anslaget, dvs. hvordan "bibeholdes" spændingen i fortællingen.

 

Point of no return og konfliktoptrapning

  • Hvor er fortællingens afgørende vendepunkt?
  • Hvad kan ses som fortællingens Point of no return

 

Klimaks og udtoning

  • Hvordan slutter historien og hvad er pointen?

 

Aktantmodellen 

 

Den måde vi fortæller om og fortolker fortiden samt nutidige begivenheder på, følger ofte bestemte fortællerstrukturer. Modellen giver overblik over de vigtigste personer og deres forhold til hinanden i fortællingen. Ved hjælp af aktantmodellen, kan vi få uddybet relationerne og konflikten mellem aktørerne i fortællingen - hvem der er skurk eller helt i fortællingen eller hvem, der støtter helten, og hvem der yder modstand. 

 kkkkkk2Modellen består af 6 roller og 6 aktører (AKTANTER) og 3 projekter eller forløb (AKSER)

 

Aktanter

Subjekt

er hovedpersonen. Subjektet har et mål eller en hensigt som hovedpersonen gerne vil opnå.

Objekt

er det mål, hovedpersonen (subjektet) gerne vil opnå. Det kan være en person, som hovedpersonen er forelsket i, det kan være en genstand; en skat eller lignende eller det kan være noget mere abstrakt; en følelse af hævn eller begær.

Giver 

er den, der ender med at overdrage objektet til modtageren. Det kan være en person eller noget mere udefinerbart som en oplevelse, der fører til, at måler er opnåeligt for hovedpersonen

Modtager

er den, der til slut modtager målet (objektet). Det er ofte hovedpersonen (subjektet) selv.

Modstander

er noget eller nogen, der står i vejen for, at hovedpersonen (subjektet) kan opnå det, han/hun gerne vil (objektet). Det kan være en person, en svaghed ved hovedpersonen selv eller et fænomen udefra, som naturkatastrofer o.l., der står i vejen. Der kan således godt være tale om flere modstandere.

Hjælper

er nogen eller noget, der hjælper hovedpersonen (subjektet) til at opnå sine mål. Hjælper kan være personer som en ven, eller egenskaber hos hovedpersonen (subjektet) som viljestyrke, godhed og kærlighed eller andre kræfter, eksempelvis overnaturlige kræfter. Det kan også være ting, som sværd eller våben o.l.

 

Akser

Projektakse

er hovedforløbet, dvs. hovedpersonens (subjektets) kamp for at opnå sit mål (objektet)

Konfliktakse

handler om, at hovedpersonen (subjektet) møder både hjælp og modstand på sin vej mod målet (objektet) 

Kommunikationsakse

 viser hvordan modtageren, som kan være, men ikke altid er hovedpersonen (subjektet) får/eller ikke får objektet eller når sit mål

  

 

Af Lene Illum Skov og Hildegunn Juulsgaard Johannesen

Ekkokammereffekt

Et ekko gentager som bekendt de ord, man siger. Ekkokammer eller ekkokammereffekt er ikke et fænomen, som er specifikt relateret til internettet, men hypotesen er her, at folk i stigende grad kun møder holdninger og synspunkter, som understøtter i stedet for at modsige hinanden. Ekkokamre kan være et resultat af den filtrering, algoritmer er sat til at lave, men kan også opstå på grund af social omgangskreds eller individuelle præferencer. 

Redskaber

Clickbait

Redskaber Clickbait

Så meget koster det.., her er tegnene på.. eller derfor skal du....

Sætninger, der starter på den måde er typisk begyndelsen på overskrifter, der skal få dig til at blive nysgerrig og klikke på den. Dette kaldes Clickbait og har til formål at lokke dig til at klikke. Overskriften fungerer altså som en slags madding.

I overskriften får I ikke afsløret artiklens fulde information og indhold, men I får lyst til at klikke jer ind for at læse mere. Hjemmesiden eller artiklen, I klikker jer ind på efterfølgende indeholder annoncer fra reklamevirksomheder, der har til hensigt at friste jer til at købe. Når I er klikket ind får hjemmesidens ejere typisk annoncepenge fra annoncørerne for deres klik. 

Fælles for disse “Clickbait”-overskrifter er netop, at de skjuler det væsentligste indhold i en artikel, for at få jer til at blive nysgerrige. 

Clickbaits starter ofte med:

Her 

Sådan

Derfor

Dette/ denne/ disse

Ekstraopgave 

 

Step 1: Diskuter brugen af Clickbaits

 

Gå på nettet og ind på Ekstra Bladet, B.T., Se og Hør og andre aviser og trykte mediers hjemmesider. Se om I kan finde overskrifter, som I synes er Clickbaits. Begrund, hvorfor. 

 

Step 2: Lav Clickbaits

 

Formuler herefter 3 forskellige Clickbaits.

Step 3: Lav en afstemning

 

Lav en afstemning på klassen om Clickbaits.

- hvem har fundet på den bedste eller mest skøre og vilde clickbait?

 

Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen

Clickbait

 

 

Bait er engelsk og betyder lokkemad. Clickbait er den madding, som gør læseren nysgerrig nok til at "bide på" og klikke på en artikel primært på grund af en fængende overskrift. Det handler om at tage en lille nyhed og forstørre den via en iøjenfaldende overskrift. Formålet er at designe overskrifter eller linktekster for at få besøgende ind på en side, få vist reklamer og derved tjene flere penge.

 

 

 

 

Begrebsoversigt

Begrebsoversigt

 

De er opstået mange nye ord, begreber og betegnelser i forbindelse med udviklingen af nettet og de sociale medier, og den måde nettet bliver brugt af os selv og med forskellige formål. Men også gamle fænomener har fået fornyet liv. Se oversigten nedenfor for nogle af de mest gængse, som også anvendes og kan findes rundt omkring på siden; oversigten er ikke udtømmende.

 

Algoritmer

 

Algoritmer er matematiske formler. På internettet og på de sociale medier bruges algoritmer til at filtrere indholdet man ser, gennem nogle bestemte faktorer som alder, geografi, interesser og uddannelse, som vi måske har angivet, da vi oprettede en profil på et socialt medie. Men også vores søgehistorik, og det vi har liket og delt, kan “fodre” algoritmerne, så de i højere grad kan målrette det indhold, vi ser. Internettet består af et virvar af algoritmer, og matematiske formler, som ingen ud over producenten af formlen ved, hvad indeholder. Nettets Vildveje, Medierådet.dk.

Ansigtsløs kommunikation

 

Vi kommunikerer ikke kun gennem det talte og skrevne sprog, når vi står ansigt til ansigt med hinanden. I lige så høj grad er det kroppen og mimikken samt stemningen og den fysiske nærhed, der har betydning. Når vi kommunikerer over nettet ser vi ind i en skærm i stedet for ind i et ansigt, og når vi mangler de andre signaler, så kan tonen blive hård og vi kan risikere at misforstå hinanden. Dette forhold kaldes ansigtsløs kommunikation. uvm.dk, Undervisningsministeriet.

Bobledannelse/filterbobler

 

Termen "filterboble" blev introduceret i 2012, for at beskrive den effekt computeralgoritmer kan have på, hvad vi ser på internettet. Antagelsen er, at søgealgoritmerne udvælger, eller filtrerer, forskelligt indhold tilpasset til den enkelte baseret på personens politiske ståsted, sociale baggrund, nationale identitet, osv. På den måde kan Google og andre internetfirmaer skabe et afgrænset informationsrum, en filterboble, for os alle hver især på internettet. Selv om begrebet filterbobler ofte benyttes, er det fortsat svært for forskere at bevise dets eksistens og dets påståede store effekt. Nettets Vildveje, Medierådet.dk.

Clickbait

 

Bait er det engelske ord for lokkemad. Clickbait er derfor lokkemad i form af overskrifter el. lign. der lokker brugeren til at klikke på et bestemt link. Det er en måde, hvor der åbner sig en mulighed for at sende dig reklamer, og clickbaits medvirker derfor til at kunne skabe målbar, økonomisk værdi for afsenderen. dsn.dk.

Digital mobning/Cyberbullying

 

Digital mobning kan være psykisk belastende og have store konsekvenser for offeret; tonen kan blive hård, når dem der mobber ikke ser mobbeofrets ansigt og reaktioner. Mobningen begrænser sig ikke kun til én situation, men kan foregå døgnet rundt, så mobbeofret har aldrig fri. Det kan nemmere foregå i det skjulte online, hvor voksne ikke helt kan følge med. redbarnet.dk.

Digitale fodspor

 

Vores adfærd online registreres hver gang vi søger og klikker. Vi sætter altså digitale fodspor, når vi færdes på nettet og laver en søgning på eksempelvis Google, når vi liker et opslag på Facebook eller uploader en tekst, en video eller et billede. Det kan være alt fra ip-adresse, ens fysiske tilstedeværelse på et givent tidspunkt, til de resultater man har klikket på i en Google søgning. Nettets Vildveje, Medierådet.dk.

Dystopi 

 

En dystopi er, modsat en utopi, et skræmmebillede. Dystopi er ofte et fremtidsscenarie, der bygger på en forestilling om, at fremtiden går i retning af truende teknologiske, kemiske og biologiske udviklinger og/eller et overvågnings- og kontrolsamfund. Det var især i 1900-tallet, at der opstod en litterær genre indenfor Science Fiction, der beskæftigede sig med disse dystre samfundssyn. To kendte værker er George Orwells roman "1984" fra 1949 og Aldous Huxleys "Fagre nye verden" fra 1932.

Ekkokammer

 

Et ekko gentager som bekendt de ord, man siger. Ekkokammer eller ekkokammereffekt er ikke et fænomen, som er specifikt relateret til internettet, men hypotesen er her, at folk i stigende grad kun møder holdninger og synspunkter, som understøtter i stedet for at modsige hinanden. Ekkokamre kan være et resultat af den filtrering, algoritmer er sat til at lave, men kan også opstå på grund af social omgangskreds eller individuelle præferencer. Nettets Vildveje, Medierådet.dk.

Ekstremisme

 

Ekstremisme betegner personer eller grupper, som begår eller søger at legiti­mere vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med. Der findes mange former for ekstremistiske ideologier og miljøer og mange måder at benævne dem. I en række sammenhænge taler man om voldelige eller militante former for ekstremisme. Ovenstående definition er en samlebetegnelse for både miljøer, hvortil der er knyttet personer og grupper, som begår terror eller andre voldshandlinger, og miljøer, hvorfra der udgår andre ulovlige handlinger, for eksempel chikane, trusler, forherligelse af terror. stopekstremisme.dk, Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

Fake news

 

Kort sagt er fake news falske nyheder. Det er som sådan ikke noget nyt fænomen, men med internettet har det fået nye og gunstige vilkår. I folkemunde bliver det med jævne mellemrum brugt om alt, som defineres som værende en løgn. Nettets Vildveje, Medierådet.dk.

Grooming

 

Begrebet "grooming" omhandler processen, hvor en person opbygger et tillidsfuldt forhold til en, typisk sårbar, ung. Det foregår ofte online. Groomeren vil forsøge at knytte dets offer til sig ved at være en fortrolig, omsorgsfuld og hjælpende "ven", med henblik på at opnå et givent mål. Det kan fx være med henblik på at få den unge til at sende intime billeder og videoer til senere afpresningsmuligheder; eller for at få den unge til at tilslutte sig ekstremistiske fællesskaber eller at påtage sig ekstreme ståsteder og holdninger. Det er en kompliceret proces, som kan strække sig over uger og måneder. Nettets Vildveje, Medierådet.dk; Børns Vilkår.

Hacking

 

Hacking betyder uautoriseret adgang til en computer og kan ske på mange måder og på forskellige niveauer. Det kan derfor være både private og statslige aktørers forsøg på at tiltvinge sig adgang til, eller manipulere med, borgeres eller institutioners digitale identitet.
faktalink.dk; dsn.dk.

Hadefulde ytringer

 

Hadefulde ytringer er tale, der angriber en person eller gruppe på baggrund af race, religion, etnisk oprindelse, seksuel orientering, handicap eller køn. Et menneskeretligt dilemma opstår, når vi online oplever hadefulde ytringer. På den ene side skal der være vide rammer for ytringsfriheden. På den anden side er der regler for at udtale sig hadefuldt. Institut for Menneskerettigheders definition lyder således: "Stigmatiserende, nedsættende, krænkende, chikanerende og truende ytringer, der fremsættes offentligt mod et individ eller en gruppe baseret på individets eller gruppens køn, etnicitet, religion, handicap, seksuelle orientering, alder, politiske observans eller sociale status". Institut for Menneskerettigheder.

Hævnporno

 

Hævnporno er et begreb der bliver brugt om deling af seksuelle billeder, nøgenbilleder eller videoer af en person, uden personens samtykke. Dette er ulovligt. Undersøgelser viser, at især kvinder er ofre for denne type handlinger. redbarnet.dk; danskstalkingcenter.dk.

Ideologier/ismer

 

En ideologi er en helhed af idéer, begreber og synspunkter, der afspejler en bestemt politisk eller social holdning. En ideologi beskriver, hvordan et samfund er indrettet, og hvordan det bør se ud i fremtiden. En ideologi har ofte et matchende program for, hvordan mennesker kan tilpasse sig samfundet. Ideologier kaldes altid noget med ”isme” eksempelvis socialisme, liberalisme, nationalisme og konservatisme. ordnet.dk

Konspirationsteori

 

En konspirationsteori kan beskrives som ”antagelsen om, at der bag en bestemt hændelse kan findes en skjult plan eller årsag, som ikke er umiddelbart tilgængelig for alle. Konspirationsteorier problematiserer og undersøger disse sammenhænge og tilbyder et alternativ til de officielle forklaringer. De udpeger samtidig de “rette skyldige” og beretter om det “sande” hændelsesforløb.” Ph.d.Rikke Alberg Peters, turbulens.net.

Lemmingeffekt

 

Lemmingeffekten handler om det fænomen, at alle i en gruppe automatisk følger strømmen og gør det samme som de andre. ordnet.dk

Othering/andetgørelse

 

Othering/andetgørelse er en proces, der kan opstå, i relationen mellem mennesker - både i grupperinger og i individuelle interaktioner. Det betyder, at nogle ses som genkendelige og som nogen, der hører til, mens andre ses som fremmede og noget andet.

Phishing

 

Forsøg via en hjemmeside eller e-mail på at franarre brugere personlige oplysninger (at »fiske«) med henblik på misbrug ved at se ud, som om spørgeren repræsenterer en legitim kilde, fx fra en bank eller en offentlig myndighed. Kan også foregå via telefonopkald eller sms. informationsordbogen.dk.Øverst på formularen

 

Polariseringseffekt

 

I en samfundskontekst kan polarisering opstilles som markante modsætningsforhold eller modsatrettede holdninger. Der er således tale om poler, som er langt fra hinanden. Polariseringseffekt betyder, at man grupperer sig i forhold til dem, man er enig med. På den måde forstærkes egne og gruppens synspunkter. Nettets Vildveje, Medierådet.dk.

Pranks

 

En Prank er det man kan kalde en “practical joke”. En prank defineres ved at være et nummer, hvor man har til hensigt at gøre grin med nogen ved at sætte dem i en pinlig situation. ordnet.dk

Propaganda

 

Propaganda kommer af det latinske ord propagare, som betyder at udbrede. Ifølge den Den store Danske ordbog (Gyldendal), er propaganda: "systematisk tilrettelagt envejskommunikation, der i frihed over for sagligheden med suggestive midler (ord, gerne billeder og musik) sigter mod at styre modtagernes holdninger og adfærd". Propaganda handler altså om at overtale og forføre i modsætning til saglig argumentation, der forsøger at vise, bevise og overbevise gennem samtale og debat. Nettets Vildveje, Medierådet.dk.

Selfie

 

En selfie er et selvportræt ofte taget med den omvendte kamerafunktion, der findes på en smartphone. Siden 00’erne er fænomenet eksploderet og er især blevet et stort fænomen på sociale medier. ordnet.dk.

Shitstorm

 

En Shitstorm er en situation, der karakteriseres ved, at nogen eller noget bliver mødt med voldsom kritik og usædvanlig mange negative reaktioner og udtalelser - især på de sociale medier. ordnet.dk.

Sneboldeffekt

 

En sneboldeffekt er en udvikling der, når den først er sat i gang, er svær at stoppe og fører mere og mere med sig. ordnet.dk.

Tilskuereffekt/Bystander-effekten

 

Tilskuereffekten, også kaldet bystander-effekten, er et psykologisk fænomen, som beskriver, hvorfor mennesker forholder sig passive i katastrofesituationer. Herunder hvordan mennesker har tendens til at aflæse andres reaktion, for derigennem at vurdere situationen.

Trolls

 

Trolls er personer eller robotter med kendte eller anonyme onlineprofiler, der deltager i debatter på sociale medier og internettet for at provokere og piske en stemning op. Det kan være hadske kommentarer i debattråde, usande historier eller falske profiler. Et middel er at skrive historier, som er grove men ikke utroværdige, for at få folk til at hoppe i fælden. Andre spreder had og ukorrekte budskaber med vilje for at forstyrre en debat baseret på fakta eller prøve at få nogen til at ændre holdning. Nettets Vildveje, Medierådet.dk.

Utopia

 

Utopia stammer fra Thomas Moores fiktive rejseberetning fra 1516 og betyder stedet, som "ikke er". Utopia handler om det ideelle samfund præget af harmoni, frihed, lighed og overflod, dvs. et samfundsideal, som ikke er realistisk eller virkeligt. Forestillinger af den slags har eksisteret siden antikken og kristendommens indførelse, blandt andet som et ønske i antikken om at vende tilbage til det perfekte Atlantis eller kristendommens forestilling om Paradiset.

 

 

 

På "Omtanke Online" bruger vi cookies for at give dig en bedre oplevelse.
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere optimalt, og bruges primært til trafikmåling.